Oproep nieuwe leden: ook vrouwen zijn welkom

HET SHANTYKOOR UIT TOLBERT

Het shantykoor “Tolbert” is opgericht in hun thuishaven “De Postwagen” in 1996 door een aantal liefhebbers die op spontane wijze blijk gaven van hun voorliefde voor het zingen van met name shanty’s, zeemans-en vissersliedjes als ook het nostalgische genre. Ook het regionale en populaire lied hoort inmiddels tot hun repertoire. Het koor bestaat uit 32 leden die in het gehele Westerkwartier en omgeving woonachtig zijn. Door het koor zijn inmiddels een drietal cd’s uitgebracht en is de medewerking verleend aan nog een drietal cd’s die uitgebracht zijn door derden.

Een van de uitgangspunten van het koor is gezelligheid en plezier beleven aan het zingen, met zijn allen en “voor iedereen”. Het koor repeteert iedere week op de dinsdagavond in De Kerk in Tolbert van 20.00 uur tot 22.00 uur. De repetities zijn openbaar, met andere woorden iedere belangstellende is welkom. Hebt u belangstelling voor het koor en/of om mee te doen aan deze gezonde bezigheid, meld u zich dan aan als lid van het koor.

U bent van harte welkom in ons midden onder het motto ” wil je nog zingen ,zing dan mee”.


Voor nadere informatie kunt U zich melden/vervoegen bij;

De secretaris op tolbertshantykoor@gmail.com